Som una empresa ubicada a Tortosa (Tarragona) que està compromesa moralment en la millora contínua en la gestió de residus per aconseguir trametre els valors ambientals a totes les empreses que treballen amb nosaltres per afrontar els reptes ambientals que les generacions actuals i futures hauran de superar per a viure en un futur sostenible.

Gestor de residus

Gestor de residus E-385.97 autoritzat i transportista T-704 per l’agència de residus de Catalunya.

VFU

Tramitació de baixa de vehicles fora d’ús(VFU) i els seus derivats residuals.

Gestió ambiental

Declaració anual, alta de productors de residus, llibre de registre de residus industrials, fitxes d’acceptació, fulls de seguiment, contractes de tractament de residus segons RD180/2015, document d’identificació de cada residu, etc.

Assessorament mediambiental

Assessorem a tots els nostres clients en totes les qüestions Mediambientals que envolten la seva activitat, proposant la gestió més eficaç, professionalitzada i econòmica, complint sempre totes les disposicions legals i normatives. Estudis d’optimització i minimització de residus. Subministrament de contenidors per la gestió residus industrials.

Solucions mediambientals

Donem solucions mediambientals adequades als següents productes: Envasos contaminants, draps impregnats, terres contaminades, envasos buits, filtres d’aire, filtres d’oli, oli contaminat, RAEE’s electrònics, RAEE’S neveres, aerosols, bateries, piles, fluorescents, reactius de laboratori, fusta, cartró, paper, plàstic, ferro, metalls, palets, brossa, pneumàtics, etc.

Serveis personalitzats

Oferim als nostres clients la capacitat de personalitzar els nostres serveis, adaptant així la gestió integral dels residus industrials al perfil de l'empresa generadora, en funció de les seves necessitats.

Share this Page