Assessorament mediambiental

Assessorament mediambiental

  • RD 180/2015. El Reial Decret 180/2015 té per objecte desenvolupar el règim jurídic dels trasllats de residus que es realitzen a l’interior del territori de l’Estat, regulat en l’Article 25 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
  • RD 180/2015 és d’obligat compliment, s’estableix que la documentació dels moviments de residus a l’interior de Catalunya són: Contracte de tractament del residu entre productor i gestor, notificacions prèvies, per gestionar el residu, documents d’identificació per transportar el residu, full de seguiment per informar l’agència de residus, fitxa d’acceptació en el cas de residus perillosos, full itinerant en la recollida de tallers.
  • Atenció personalitzada a la indústria i/o fàbrica. Disposem d’un departament especialitzat per al correcte assessorament mediambiental. Sempre trobem la solució per a la gestió dels residus.
Share this Page