Construcció i obres

Gestionem i transportem tot tipus de residus

Disposem de codi transportista autoritzat T-704 i codi de gestor autoritzat E-385.97 per poder transportar i gestionar residus procedents de construccions, rehabilitacions, etc.

Servei de tot tipus de contenidors (entre 5m³ i 20 m³) per dipositar runes, pladur, etc.

Disposem de camions porta contenidors i camió pop-grua.

Tramitació de contractes i certificats oficials de gestió de residus procedents de la construcció.

Share this Page