Gestió de residus

Gestionem la recollida i el reciclatge dels següents materials

Paper i cartró

Folis, premsa, llibres, arxius, revistes.

Embalatges i cartrons de tota mena.

RAEE

Residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Plàstics

Big Bag – Ampolles Gel- Material PET – Caixes granel – plàstic embalatge – Film color – Plàstic PVC industrial …

Residus especials

Procedents d’indústries, fàbriques i tallers.

Ferro i metalls

Desmuntatge i oxitall d’estructures metàl·liques i/o maquinària amb “soplete”.

Runa

Residu procedent d’obres o reformes, tant d’empreses com particulars.

Brossa

Residu banal procedent de fàbrica i municipal. La seva gestió es fa per deposició.

Vidre

Residu procedent de fàbrica.

Poda

Restes vegetals de tot tipus procedents de tales d’arbres, manteniment de jardineria, etc.

Share this Page