Indústria i fàbriques

Gestionem i transportem tot tipus de residus

Des de residus especials o perillosos (RAEE’S, aigües olioses, taladrina, absorbents, envasos impregnats, aerosols, etc.).

Fins i tot, servei de grua-pop per a la recollida de residus industrials com cartró, paper, plàstics, ferralla, metalls, xapes, fusta, vidre, mescles de residus generals, poda, etc. Ens adaptem a l’espai i necessitats del client.

Servei de tot tipus de contenidors (entre 5m³ i 50 m³), també acte compactadores.

Assessorament per telèfon, correu electrònic o, si ho prefereix, presencialment per a qualsevol consulta referent a la retirada i gestió dels residu, segons quantitat i característiques.

Oferim servei d’alta de productor de residus industrials, tramitació de contracte de tractament de residus segons RD180 / 2015, fitxes d’acceptació per gestionar residus perillosos, notificacions prèvies, fulls de seguiment, documents d’identificació, etc. Tot a través de la plataforma del sistema documental de residus.

Share this Page