Residus de taller

Residus especials

Procedents dels manteniments i/o reparacions mecàniques o reparacions de xapa. Aquests residus poden ser: filtres d’oli, anticongelant, oli usat, absorbents, aerosols, líquid de fre, bateries, etc.

Residus no especials

Procedents de manteniments i/o reparacions, aquests residus poden ser: ferralla, xapa, metalls, pneumàtics, cartró, escombraries, etc.

Tramitació de documentació

En el nostre departament mediambiental oferim servei d’assessorament i gestió integral de residus, aquest inclou: alta de productor, tramitació de notificacions prèvies, fitxes d’acceptació, contracte de tractament de residus segons RD180 / 2015, justificants de residus, documents d’identificació, fulls de seguiment. Tramitació per mitjà del sistema documental de residus.

Share this Page