Indústria i fàbriques

Disposem de codi de transportista autoritzat T-704 i codi de gestor autoritzat E-385.97 per poder transportar i gestionar tot tipus de residus.

Construcció i obres

Servei de tot tipus de contenidors (entre 5m³ i 20 m³). Tramitació de contractes i certificats oficials de gestió de residus procedents de la construcció.

Serveis a particulars

Oferim servei de tot tipus per a comunitats de veïns, particulars, centres comercials ...

Share this Page