Gestió de residus

Oferim la gestió de tot tipus de residus: Cartró i paper, plàstics ferro i metalls, desmuntatge i oxitall amb "soplete" d'estructures metàl·liques i/o maquinària, RAEE, escombraries, residus especials (procedents d'indústries, fàbriques, tallers etc.), vidre, runes, poda i pneumàtics.

Gestió de residus de taller

Oferim la gestió de residus especials, no especials i vam enviar la documentació corresponent.

Servei de contenidors

Disposem de múltiples modalitats i capacitats de contenidors i auto compactadores.

Vehicles fora d'ús (VFU)

Tots els vehicles que entren a les nostres instal·lacions van acompanyats del Certificat de destrucció del vehicle al final de la seva vida útil. Som centre CAT autoritzat inscrit en SIGRAUTO.

Assessorament mediambiental

Disposem d'un departament especialitzat per al correcte assessorament mediambiental. Sempre trobem la solució per a la gestió dels residus.

Share this Page