Vehicle fora d’ús

Vehicle fora d'ús (VFU)

Disposem de servei de grua pròpia. Un cop tenim el vehicle a les nostres instal·lacions, posem en pràctica el procés de descontaminació i desballestament del vehicle; consisteix, en primer lloc, treure tots els líquids i peces contaminants, per a la seva gestió ambiental, i en segon lloc, procedim a premsar la ferralla del vehicle per enviar-lo a fragmentació. Tots els vehicles que entren a les nostres instal·lacions van acompanyats del Certificat de destrucció del vehicle al final de la seva vida útil. Aquest document és exigit pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Juntament amb aquest document oferim la tramitació de la baixa definitiva del vehicle directament de l’aplicació de la DGT. Som centre CAT autoritzat inscrit en SIGRAUTO (Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso).

Share this Page